พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๔ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี ๒๓๙๔ นับจากนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ทำให้ประเทศชาติเกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งยังทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ สิริพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา