ติดต่อเรา

 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)

 

ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

 

โทร. 032 733 447- 8   โทรสาร 032 722 448   มท 61751