ประกาศจร้าาา.....พี่น้องชาวราชบุรี!!!! ขณะนี้เหลือเวลาอีก 3 สัปดาห์ เท่านั้น ขอให้นายจ้างเร่งพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน หากพ้น 30 มิถุนายน 2561 แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ 'ย้ำ' จะไม่ขยายเวลาอย่างแน่นอน!!!!

วันที่: 
Wed, 2018-06-13 (ทั้งวัน)