การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน

วันที่: 
Tue, 2019-09-17 (ทั้งวัน)

 

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวันอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่แจ้งเป็นตัวแทนในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน โดยใช้จำนวนเงินที่จะได้รับมาเป็นสิ่งหลอกล่อ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจเรียกเก็บค่าบริการที่สูงเดินจริง หรือให้ทำสัญญาเพื่อขอส่วนแบ่งเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังใหม่ ชั้น ๕ ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๗๓๓ ๔๔๘ โทรสาร ๐๓๒ ๗๓๓ ๔๔๘

 

 

                             

ไฟล์แนบขนาด
การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน3.41 MB