สำนักงานประกันสังคมได้ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระที่สนใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐

วันที่: 
Fri, 2019-10-04 (ทั้งวัน)

สำนักงานประกันสังคมได้ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระที่สนใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ให้ได้รับความสะดวกในการรับสมัครและขึ้นทะเบียนฯ และเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคมได้รวจเร็ว โดยได้เปิดช่องทางหลากหลาย ดังนี้