การประชุม อสร.สัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

     นายภาณุวัฒน์เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม อสร.สัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานและแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี