กิจกรรม ประกวดร้องเพลง THE STAR BLC 6 รอบ Final

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

     ชมรม #TOBENUMBERONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดกิจกรรม ประกวดร้องเพลง THE STAR BLC 6 รอบ Final โดยมี นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี มาให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับแข่งขัน ในครั้งนี้ #RBB #BLC