ข่าวเด่น

สำนักงานประกันสังคมได้ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระที่สนใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐

วันที่: 
Fri, 2019-10-04 (ทั้งวัน)

สำนักงานประกันสังคมได้ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระที่สนใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ให้ได้รับความสะดวกในการรับสมัครและขึ้นทะเบียนฯ และเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคมได้รวจเร็ว โดยได้เปิดช่องทางหลากหลาย ดังนี้

ภาพข่าว: 

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน

วันที่: 
Tue, 2019-09-17 (ทั้งวัน)

 

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน

ภาพข่าว: 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่: 
Thu, 2019-08-01 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: 

ประกันสังคม เตรียมสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา39 ที่ขอคืนสิทธิฯ

วันที่: 
Fri, 2018-06-08 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: 

รู้ยัง ! ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2561 ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 จ่ายเงินประกันสังคม ยกเลิกค่าธรรมเนียมแล้ว

วันที่: 
Thu, 2018-06-07 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: 

ประกันสังคม ยกเลิกค่าธรรมเนียม การชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40

วันที่: 
Mon, 2018-06-04 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: 

ประกันสังคมมาตรา 40

วันที่: 
Thu, 2018-05-31 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content