ข่าวเด่น

Smart Labour 3 แอพพลิเคชั่นบริการด้านแรงงานเพื่อประชาชน โดยกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
Tue, 2018-03-27 (ทั้งวัน)

ภาพข่าว: 

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการ ณ ศูนย์ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

วันที่: 
Wed, 2018-02-07 (ทั้งวัน)

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการ ณ ศูนย์ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

 
 
 

 

ภาพข่าว: 

แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์ (จับคู่) ที่ได้รับผลตรวจสุขภาพแล้ว ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

วันที่: 
Mon, 2018-02-05 (ทั้งวัน)

              แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์ (จับคู่) ที่ได้รับผลตรวจสุขภาพแล้ว ทั้งที่พิสูจน์สัญชาติและยังไม่พิสูจน์สัญชาติ ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) ,ประทับตรา (VISA) , และขอใบอนุญาติทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

ภาพข่าว: 

เฮ! ทั่วไทย“บิ๊กอู๋”จัดแพ็กเกจ ‘9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ’ ส่งความสุขปี 61

วันที่: 
Fri, 2017-12-22 (ทั้งวัน)

 วันที่:  21 ธันวาคม 2560

ภาพข่าว: 
Syndicate content