ข่าวเด่น

ขอเชิญ เยาวชนสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560

วันที่: 
Tue, 2017-06-27 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: 

สงกรานต์ปลอดภัย ด้วยใจกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560 (ตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย)

วันที่: 
Tue, 2017-04-11 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน รับทราบผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน

วันที่: 
Tue, 2017-04-11 (ทั้งวัน)

ภาพข่าว: 

ฝึกอาชีพเสริมฟรี! ให้กับชุมชนในจังหวัดราชบุรี ฝึกได้ให้เลย เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์

วันที่: 
Mon, 2017-03-20 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: 

ประกาศ! เตือนแรงงานไทย อย่าไปทำงานถ้าไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

วันที่: 
Thu, 2017-03-09 (ทั้งวัน)

 

ประกาศ!เตือนแรงงานไทย อย่าไปทำงานถ้าไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content