ข่าวเด่น

กระทรวงแรงงานพร้อมแล้ว "บริการหางานให้ผู้สูงอายุ"

วันที่: 
Mon, 2016-08-22 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว แจ้งชื่อเพื่อเข้าประชุมเพื่อรับฟังการนำแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ (passport) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์ One Stop Service

วันที่: 
Wed, 2016-03-23 (ทั้งวัน)

            ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว แจ้งชื่อเพื่อเข้าประชุมเพื่อรับฟังการนำแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ (passport) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์ One Stop Service 

ภาพข่าว: 

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่: 
Tue, 2016-03-22 (ทั้งวัน)

 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

 

ภาพข่าว: 

สมุดภาพ INFOGRAPHICS รัฐบาลเพื่อประชาชน

วันที่: 
Fri, 2016-02-26 (ทั้งวัน)

 

สมุดภาพ INFOGRAPHICS รัฐบาลเพื่อประชาชน

 

 

 

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2559

วันที่: 
Thu, 2016-02-25 (ทั้งวัน)

           เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายธวัช สุระบาล นายณรงค์ ไพศาลทักษิน นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางพัชราภรณ์ 

ภาพข่าว: 

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ภาค 7

วันที่: 
Wed, 2016-02-03 (ทั้งวัน)

             เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7  และสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  ได้จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ภาค 7  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  ให้แก่อาสาสมัครแรงงานประจำตำบล  และส่งเสริมให้เกิดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  ให้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนลงมา  มุ่งเน้นการเส

ภาพข่าว: 
Syndicate content